Dotovaný kotel
pro Severní Moravu
Attack DPX 25 Profi - pro ruční přikládání s akumulacemi.
Třída spalování 5.

Attack DPX 25 Profi

Dotovaný kotel
pro Severní Moravu
Kotel Attack 25 SLX PROFI

Kotel Attack 25 SLX PROFI

Dotovaný kotel
pro Severní Moravu
Attack Pellet 30 Automatic Plus
Třída spalování 5.

Attack Pellet 30 Automatic Plus

Dotovaný kotel
pro Severní Moravu
Atmos DPXCP - pro ruční přikládání s akumulacemi.
Třída spalování 5.

Attack Atmos AC 25 S

Zplyňovací kotle na dřevo ATTACK DPX

Zplyňovací kotel ATTACK DPX

Zplyňovací kotel ATTACK DPX je určený pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů, chatek, malých provozoven, dílen a podobných objektů. Předepsaným palivem pro kotel ATTACK DPX je suché dřevo. Při plném využití nakládacího zásobníku možnost nepřetržitého hoření 8 až 12 hodin.

Přednosti kotle

 • Moderní nadčasový design
 • Vysoce účinný rourový výměník „spaliny-voda“ – ATTACK DPX
 • Vysoká účinnost spalování – Nízká spotřeba paliva, Nízká produkce emisí a popela
 • Široká výkonová škála vyráběných kotlů
 • Odtahový ventilátor zajišťuje rovnoměrné a efektivní spalování a bezprašný provoz
 • Plynule modulované otáčky ventilátoru
 • Spalování měkkého i tvrdého dřeva
 • Objemná násypka kotle, která zajistí vytápění po delší dobu na jedno naložení paliva
 • Možnost přikládat velké kusy dřeva
 • Minimální množství odpadu
 • Nenáročná obsluha a jednoduché čištění
 • Automatické odstavení kotle při vyhoření paliva
 • Vybavený ochlazovacím okruhem proti přehřátí vody v kotle
 • Kvalitní kotlová ocel o tloušťce 6 mm použitá při výrobě kotle
 • Kotel splňuje kritéria nejvyšší třídy podle evropské normy EN303-5

Hlavní výhody kotlů ATTACK DP

Nová řada kotlů ATTACK DPX je vybavena účinnějším rourovým výměníkem spaliny – voda. Ve výměníku jsou osazeny speciální pohyblivé turbulátory, které slouží k brzdění a vytváření turbulentního proudění spalin přes výměník, čím se dosahuje vyššího přestupu tepla přes ocelovou stěnu výměníku do vyhřívané vody.

Z technického hlediska se jedná o řadu kotlů s vysokou účinností, nízkou teplotou spalin a efektivnějším spalovacím procesem. Dosahovaná účinnost kotle ATTACK DPX je 90 %. Instalací účinnějšího kotle řady ATTACK DPX dojde k značnému snížení provozních nákladů, promítajících se v úspoře paliva proti kotlům s nižší účinností spalujících stejné palivo. Z celospolečenského hlediska se jedná o environmentálně příznivý zdroj, který spaluje dřevní biomasu, která je CO2 neutrálním palivem.

Z hlediska tvorby škodlivých emisí je v průběhu provozu při verzi LAMBDA dosahovaná průměrná hodnota koncentrace CO ve spalinách na úrovni pod 200 mg/m3 přepočítaných na 10% O2. Podle platné evropské normy EN303-5, která klasifikuje kotle na tuhá paliva dle účinnosti a tvorby emisí do jednotlivých tříd, kotel ATTACK DPX (verze LAMBDA) dosahuje v nejlepší třídě podle této normy více jako 25 násobně nižší koncentraci škodlivých emisí v CO spalinách než je její povolený limit! Turbulátory zároveň slouží k vyčištění výměníku, tedy ho udržují čistý, přičemž výměník dosahuje nejefektivnější provozní parametry – vysokou účinnost.

Charakteristika kotlů

Zplyňovací kotel ATTACK DPX

 • Ocelový teplovodní kotel na zplyňování kusového dřeva
 • Tloušťka plechu v místech styku s plamenem až 6mm
 • Rourový výměník
 • Čištění výměníku pomocí turbulátoru
 • Výkonný odtahový ventilátor
 • Integrovaný ochlazovací okruh
 • Vysoká účinnost 89 - 91,3%
 • Velmi nízká spotřeba paliva
 • Šířka 690mm pro jednoduchou instalaci v kotelnách s dveřmi šířky 800 mm
 • Maximální délka polen až 1 m
 • Polohovatelný odtah spalin, umožňující instalaci komína dle požadavků zákazníka v horizontálním nebo vertikálním směru
 • Průměr připojení na komín Ø150mm

Popis kotle

Společnost ATTACK, s.r.o. při vývoji, výrobě, testování, certifikaci a instalaci kotlů ATTACK zúročila dlouholeté zkušenosti v oblasti tepelné techniky a též za pomoci nového vývojového centra vyvinula řadu nejmodernějších kotlů řady DPX s vynikajícími parametry.

Zplyňovací kotel ATTACK DPX

Kotle řady ATTACK DPX na výstavě v italském Milánu získali ocenění „efficineza Innovazione“ za přínos v oblasti efektivnějšího využití energie z biomasy. Toto bylo možné jen díky implementaci nejmodernějších technologií, jakým je ovládání LAMBDA umožňující aktivní řízení procesu spalování na základě procentuálního obsahu kyslíku ve spalinách a jejich teploty.

Vynikající účinnost až 91,3 % bylo možné dosáhnout speciální konstrukcí kotle s rourovým výměníkem a turbulátory, kterých kombinace umožňuje dosažení turbulentního proudění spalin a tím také vyššího prostupu tepla přes ocelovou stěnu roury do vody. Výhodou turbulátorů je také funkce čištění, čímž odpadá nutnost pravidelného čištění výměníku kartáči.

Kotle ATTACK DPX doporučujeme instalovat spolu s akumulačními nádobami, čímž zvýšíte celkovou efektivitu a pružnost topného systému.